Braam Advocaten ondernemers particulieren kantoor mensen contact

Ik ben gespecialiseerd in de rechtsgebieden die voor u als
ondernemer het meest voorkomen. De belangrijkste zijn:
-contracten en leveringsvoorwaarden
-incasso
-arbeidsrecht
-beslagrecht en faillisementen
-intellectuele eigendom

Door deze gespecialiseerde know how gecombineerd met mijn
uitgebreide proceservaring ben ik uitstekend in staat om geschillen
zoveel mogelijk in het voordeel van u als ondernemer te beslechten.

Door mijn grote ervaring binnen grote én kleine bedrijven
spreek ik de taal van de ondernemer. Daardoor ben ik in staat
problemen van de ondernemer snel te doorgronden en kan ik mij
naast de juridische aspecten ook uitstekend inleven in de commerciële
en strategische zaken. Hierdoor kan ik de juridische problemen in
het juiste perspectief plaatsen zodat ik de ondernemer optimaal kan
adviseren.